Home Telephone Location
logo

Google Translate is not 100% accurate

Scéim Sparánachta na Gaeilge 2018/2019

Scéim Sparánachta na Gaeilge 2018/2019

Is í aidhm na Scéime cuidiú le daoine a scileanna Gaeilge a fheabhsú trí scoláireachtaí nó sparánachtaí a chur ar fáil do chúrsaí Gaeilge, coláistí Gaeltachta, dianchúrsaí agus cúrsaí tríú léibhéal san áireamh a bheas ar siúl sa bhliain reatha faoi chomhaoin (1 Aibreán 2018 – 31 Márta 2019)

Clúdaíonn an sparánacht seo táillí cúrsa amháin. Agus na hiarratasóirí i dteideal cur isteach do 50% de tháillí iomlán an chúrsa suas go huasmhéid £300 ar fad, beidh méid gach sparánacht ag brath ar an leibhéal maoinithe a bheas ar fáil

 

Irish Language Bursary Scheme 2018/2019

The aim of the scheme is to assist individuals to improve Irish Language skills through providing scholarships or bursaries for Irish Language courses, including Gaeltacht colleges, intensive courses and third level courses taking place within the current financial year under consideration (1 April – 31 March).

The bursary will cover course fees only.  While applicants are eligible to apply for 50% of total fees for the course up to a maximum of £300 in total, the amount of individual bursaries will be dependent upon the level of funding available.

Tá an scéim seo druidte anois - ma tá ceist ar bith agat, cuir scairt ar Aonad na Gaeilge ar 028 3031 3076 
This scheme is now closed - if you have a query call the Irish Language Unit on 028 3031 3076