Home Telephone Location New Telephone Numbers
logo

Google Translate is not 100% accurate

Scéim Sparánachta na Gaeilge

Tá Gairm 2 de Scéim Sparánachta na Gaeilge anois oscailte.

Call 2 of the Irish Language Bursary Scheme is now open.


Scéim Sparánachta na Gaeilge 2023/2024

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin ar sparánacht chun cuidiú le costais ar chúrsaí Gaeilge den chineál seo a leanas:

  • Cúrsaí áitiúla Gaeilge
  • Cúrsaí Gaeltachta
  • Módúil ar chúrsaí Gaeilge
  • Dianchúrsaí Gaeilge

Beidh na cúrsaí seo ar siúl sa dá thréimhse thíosluaite -

Tréimhse 1:  1 Aibreán 2023 – 30 Meán Fómhair 2023
Tréimhse 2:  1 Deireadh Fómhair 2023 – 31 Márta 2024

Dáta oscailte: Dé Luain 13 Márta 2023, 12 nóin (Gairm 1); Dé Luain 25 meán Fómhair 2023, 12 nóin (Gairm 2)

Coinníollacha na Scéime

Sula gcuireann tú isteach ar an scéim, iarrtar ort na coinníollacha seo a léamh

Cuir isteach ar sparánacht

Tá achoimre ar an phróiseas iarratais ar fáil anseo 

Is féidir foirm iarratais a chomhlánú ar líne agus a chur isteach anseo: https://forms.office.com/e/42r3rnscRw

Teagmháil

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hAonad na Gaeilge

Ríomhphost: gaeilge@nmandd.org 

Uimhir ghutháin: 0330 137 4463


Irish Language Bursary Scheme 2023/2024

Newry, Mourne and Down District Council invites applications for bursaries towards:

  • Local Irish Language Courses
  • Gaeltacht Colleges
  • Modules within Irish Language Courses
  • Intensive Irish Language Courses

Taking place in the following periods:

Period 1:  1 April 2023 – 30 September 2023
Period 2:  1 October 2023 – 31 March 2024

Opening date: Opening date: Monday 13 March 2023, 12 noon (Call 1); Monday 25 September 2023 (Call 2) 

Conditions of the scheme

Before submitting an application, please see the following conditions 

Make an application

A summary of the application process can be found here 

Applications can be completed and submitted online via: https://forms.office.com/e/42r3rnscRw

Contact

For further information please contact The Irish Language Unit:

Email: gaeilge@nmandd.org 

Phone: 0330 137 4463