Home Telephone Location New Telephone Numbers
logo

Google Translate is not 100% accurate

Scéim Sparánachta na Gaeilge

Scéim Sparánachta na Gaeilge 2022/2023

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin do sparánacht chun cuidiú le costais ar chúrsaí Gaeilge mar atá breactha thíos:

  • CÚRSAÍ ÁITIÚLA GAEILGE
  • CÚRSAÍ GAELTACHTA
  • DIANCHÚRSAÍ GAEILGE

A bheas ar siúl sa dhá thréimhse thíosluaite Tréimhse:

Tréimhse 1:  01 Aibreán 2022 – 30 Meán Fomhair 2022
Tréimhse 2: 01 Deireadh Fómhair 2022 – 31 Márta 2023
Dáta oscailte: Aoine 11 Márta 2022

Ní ghlacfar le hiarratas roimh an dáta oscailte.

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil anseo

Ní mór iarratais comhlánaithe a chur trí ríomhphost go: gaeilge@nmandd.org 

NÓ a sheoladh sa phost go:
Aonad na Gaeilge 
Oifig an Iúir 
Teach Uí Ágáin 
Rae Mhuineacháin 
An tIúr 
BT35 8DJ 

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an phróiseas iarratais déan teagmháil le hAonad na Gaeilge: gaeilge@nmandd.org 


Irish Language Bursary Scheme 2022/2023

Newry, Mourne and Down District Council invites applications for bursaries towards:

  • LOCAL IRISH LANGUAGE COURSES
  • GAELTACHT COLLEGES
  • INTENSIVE IRISH LANGUAGE COURSES

Taking place in the following periods:

Period 1: 1 April 2022 – 30 September 2022
Period 2: 1 October 2022 – 31 March 2023
Opening date: Friday 11 March 2022

No applications will be accepted prior to the opening date.

Applications can be downloaded here.

Completed application forms can be submitted to: gaeilge@nmandd.org OR by post to: 

Irish Language Unit 
Newry Office 
O’Hagan House 
Monaghan Row 
Newry 
BT35 8DJ 

For further information on the application process please contact The Irish Language Unit: gaeilge@nmandd.org