Home Telephone Location New Telephone Numbers
logo

Google Translate is not 100% accurate

Scéim Sparánachta na Gaeilge

Scéim Sparánachta na Gaeilge (Tréimhse 1) DRUIDTE FAOI LÁTHAIR

Mar gheall ar éileamh níos mó ná riamh, tá an chéad ghairm de Scéim Sparánachta na Gaeilge druidte faoi láthair.

Gabhann muid ár mbuíochas le gach duine a chuir isteach ar an scéim.

Irish Language Bursary Scheme (Call 1) CURRENTLY CLOSED

Due to unprecedented demand, the first call of the Irish Language Bursary Scheme is currently closed.

Thanks to everyone who has applied to the scheme.


Scéim Sparánachta na Gaeilge 2023/2024

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin ar sparánacht chun cuidiú le costais ar chúrsaí Gaeilge den chineál seo a leanas:

  • Cúrsaí áitiúla Gaeilge
  • Cúrsaí Gaeltachta
  • Módúil ar chúrsaí Gaeilge
  • Dianchúrsaí Gaeilge

Beidh na cúrsaí seo ar siúl sa dá thréimhse thíosluaite -

Tréimhse 1:  1 Aibreán 2023 – 30 Meán Fómhair 2023
Tréimhse 2:  1 Deireadh Fómhair 2023 – 31 Márta 2024

Dáta oscailte: Dé Luain 13 Márta 2023, 12 nóin

Coinníollacha na Scéime

Sula gcuireann tú isteach ar an scéim, iarrtar ort na coinníollacha seo a léamh

Cuir isteach ar sparánacht

Tá achoimre ar an phróiseas iarratais ar fáil anseo 

Is féidir foirm iarratais a chomhlánú ar líne agus a chur isteach anseo: https://forms.office.com/e/42r3rnscRw

Teagmháil

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hAonad na Gaeilge

Ríomhphost: gaeilge@nmandd.org 

Uimhir ghutháin: 0330 137 4463


Irish Language Bursary Scheme 2023/2024

Newry, Mourne and Down District Council invites applications for bursaries towards:

  • Local Irish Language Courses
  • Gaeltacht Colleges
  • Modules within Irish Language Courses
  • Intensive Irish Language Courses

Taking place in the following periods:

Period 1:  1 April 2023 – 30 September 2023
Period 2:  1 October 2023 – 31 March 2024

Opening date: Monday 13 March 2023, 12 noon

Conditions of the scheme

Before submitting an application, please see the following conditions 

Make an application

A summary of the application process can be found here 

Applications can be completed and submitted online via: https://forms.office.com/e/42r3rnscRw

Contact

For further information please contact The Irish Language Unit:

Email: gaeilge@nmandd.org 

Phone: 0330 137 4463


Scéim Sparánachta na Gaeilge 2022/2023

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin do sparánacht chun cuidiú le costais ar chúrsaí Gaeilge mar atá breactha thíos:

•Cúrsaí Áitiúla Gaeilge
•Cúrsaí Gaeltachta
•Dianchúrsaí Gaeilge

A bheas ar siúl sa dhá thréimhse thíosluaite -

Tréimhse 1:  01 Aibreán 2022 – 30 Meán Fómhair 2022
Tréimhse 2: 01 Deireadh Fómhair 2022 – 31 Márta 2023

Dáta oscailte: Aoine 11 Márta 2022
Ní ghlacfar le hiarratas roimh an dáta oscailte.
Is féidir foirm iarratais a íoslódáil anseo 
Ní mór iarratais comhlánaithe a chur trí ríomhphost go: gaeilge@nmandd.org 

NÓ a sheoladh sa phost go:

Aonad na Gaeilge 
Oifig an Iúir 
Teach Uí Ágáin 
Rae Mhuineacháin 
An tIúr 
BT35 8DJ 

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an phróiseas iarratais déan teagmháil le hAonad na Gaeilge: gaeilge@nmandd.org


Irish Language Bursary Scheme 2022/2023

Newry, Mourne and Down District Council invites applications for bursaries towards:
•Local Irish Language Courses
•Gaeltacht Colleges
•Intensive Irish Language Courses

Taking place in the following periods -

Period 1: 1st  April 2022 – 30 September 2022
Period 2: 1 October 2022 – 31 March 2023

Opening date: Thursday 15 April 2021
No applications will be accepted prior to the opening date.
Applications can be downloaded here

Completed application forms can be submitted to: gaeilge@nmandd.org   

OR by post to: 

Irish Language Unit 
Newry Office 
O’Hagan House 
Monaghan Row 
Newry 
BT35 8DJ 


For further information on the application process please contact The Irish Language Unit: gaeilge@nmandd.org