Home Telephone Location New Telephone Numbers
logo

Google Translate is not 100% accurate

Scéim Sparánachta na Gaeilge

Scéim Sparánachta na Gaeilge 2024/2025

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin ar sparánacht chun cuidiú le costais ar chúrsaí Gaeilge den chineál seo a leanas:

  • Cúrsaí áitiúla Gaeilge
  • Cúrsaí Gaeltachta
  • Módúil ar chúrsaí Gaeilge 
  • Dianchúrsaí Gaeilge
Caithfear na cúrsaí a bheith ar siúl i gceann den dá thréimhse thíosluaite: 
 
Tréimhse 1:           1 Aibreán 2024 – 30 Meán Fómhair 2025
Tréimhse 2:           1 Deireadh Fómhair 2024 – 31 Márta 2025
 
Dáta oscailte:       Dé Luain 11 Márta 2024, 12pm (Tréimhse 1) 
                              Dé Luain 23 Meán Fómhair 2024, 12pm (Tréimhse 2)
 
 
Is scéim rollach í seo ina mbronntar litir thairisceana ar iarratasóirí rathúla san ord a thagann na hiarratais isteach. Nuair a sháraíonn líon na n-iarratas agus luach na sparánachtaí an t-airgead atá ar fáil, cuirtear iarratasóirí ar liosta feithimh.
 
Coinníollacha na Scéime
Sula gcuireann tú isteach ar an scéim, iarrtar ort na coinníollacha seo a léamh
 
Cuir isteach ar sparánacht
Tá achoimre ar an phróiseas iarratais ar fáil anseo 
Is féidir foirm iarratais a chomhlánú ar líne agus a chur isteach anseo: https://forms.office.com/e/42r3rnscRw

Teagmháil

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hAonad na Gaeilge

Ríomhphost: gaeilge@nmandd.org 

Uimhir ghutháin: 0330 137 4463


Irish Language Bursary Scheme 2024/2025

Newry, Mourne and Down District Council invites applications for bursaries towards:

  • Local Irish Language Courses
  • Gaeltacht Colleges
  • Modules within Irish Language Courses
  • Intensive Irish Language Courses

Taking place in one of the following periods:

Period 1:                1 April 2024 – 30 September 2025
Period 2:                1 October 2024 – 31 March 2025

Opening date:        Monday 11 March 2024, 12pm (Period 1);
                                Monday 23 September 2024, 12pm (Period 2)

This is a rolling scheme where successful applicants are awarded letters of offer according to the order in which applications are received. When the number of applications and the value of the bursaries exceeds the money available, applicants are placed on a waiting list.

Conditions of the scheme

Before submitting an application, please see the following conditions
 
Make an application

A summary of the application process can be found here 
Applications can be completed and submitted online via: https://forms.office.com/e/42r3rnscRw

 

Contact

For further information please contact The Irish Language Unit:

Email: gaeilge@nmandd.org 

Phone: 0330 137 4463