Home Telephone Location New Telephone Numbers
logo

Google Translate is not 100% accurate

Scéim Sparánachta na Gaeilge 2019/2020

Scéim Sparánachta Na Gaeilge 2019/2020

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin do sparánacht chun cuidiú le costais ar chúrsaí Gaeilge mar atá breactha thíos.

  • Cúrsaí áitiúla gaeilge
  • Coláistí gaeltachta
  • Dianchúrsaí gaeilge
  • Cúrsaí tríú leibhéal

a bheas ar siúl sa bhliain reatha faoi chomain 1ú Aibreán – 31 Márta.

Dáta oscailte: Luan 11 Márta 2019

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil thíos faoi ar www.newrymournedown.org/gaeilge nó foirm chrua a fháil i bhfáiltiú in Oifig an Iúir, Rae Mhuineacháin, An tIúr nó Ionad Cathrach an Dúin, Dún Pádraig.

Ní mór iarratais comhlánaithe a fhágáil isteach ag na hoifigí luaite thuas.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an phróiseas iarratais déan teagmháil le hAonad na Gaeilge: gaeilge@nmandd.org

Ba mhaith linn in Aonad na Gaeilge cur i do chuimhne go bhfuil Scéim Sparánachta na Gaeilge 2019-2020 ar oscailt go fóill le haghaidh chúrsaí Gaeilge atá ar siúl le linn na tréimhse 1 Aibreán 2019 go dtí 31 Marta 2020. Tá muid breá sásta leis an fhreagairt a fuair muid agus faoi láthair tá liosta feithimh suntasach againn do chúrsaí a chríochníonn ar nó roimh 30 Meán Fómhair 2019. Sin ráite, cuirimid fáilte roimh iarratais do chúrsaí a bheas ar siúl taobh istigh den tréimhse seo 1 Deireadh Fómhair 2019 agus 31 Márta 2020.

Chun foirm iarratais agus treoirnótaí a íoslódáil brúigh ar an chnaipe Glao 2.

Suspension of Irish Language Bursary Scheme 2020-2021

Due to the response to COVID-19, and given the future uncertainty over accessing offices / incoming post and emails, 
and accurately recording when all applications are received, Council is temporarily suspending applications to its Irish Language Bursary Scheme. 

All applications received to date are ‘safe’ in our system and have been logged and recorded by the Irish Language Unit. 
We will contact applicants and issue further guidance when we are in a position to re-open the call for applications to the Scheme.

Irish Language Bursary Scheme 2019/2020

Newry, Mourne and Down District Council invites applications for bursaries towards

  • Local Irish language courses
  • Gaeltacht colleges
  • Intensive Irish language courses
  • Third-level courses

taking place in the upcoming year 1 April – 31 March.

Opening date: Monday 11 March 2019

Applications can be downloaded below from newrymournedown.org/gaeilge or can be collected from Reception in Council Offices, Monaghan Row, Newry or Downshire Civic Centre, Downpatrick.

Completed application forms can be submitted at the above mentioned offices.

For further information on the application process please contact The Irish Language Unit: gaeilge@nmandd.org

Council would like to remind everyone of our Irish Language Bursary Scheme for courses taking placing during the period 1 April 2019 to 31 March 2020.  We have been delighted with the response, and at present have a substantial waiting list in relation to courses ending on 30 September 2019.  However, we welcome applications for courses taking place in the period 1 October 2019 to 31 March 2020.

To access an application form and guidance notes click on Glao 2.