Home Telephone Location
logo

Google Translate is not 100% accurate

Scéim Sparánachta na Gaeilge 2019/2020

 

Scéim Sparánachta Na Gaeilge 2019/2020

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin do sparánacht chun cuidiú le costais ar chúrsaí Gaeilge mar atá breactha thíos.

  • Cúrsaí áitiúla gaeilge
  • Coláistí gaeltachta
  • Dianchúrsaí gaeilge
  • Cúrsaí tríú leibhéal

a bheas ar siúl sa bhliain reatha faoi chomain 1ú Aibreán – 31 Márta.

Dáta oscailte: Luan 11 Márta 2019

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil thíos faoi ar www.newrymournedown.org/gaeilge nó foirm chrua a fháil i bhfáiltiú in Oifig an Iúir, Rae Mhuineacháin, An tIúr nó Ionad Cathrach an Dúin, Dún Pádraig.

Ní mór iarratais comhlánaithe a fhágáil isteach ag na hoifigí luaite thuas.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an phróiseas iarratais déan teagmháil le hAonad na Gaeilge: gaeilge@nmandd.org

Irish Language Bursary Scheme 2019/2020

Newry, Mourne and Down District Council invites applications for bursaries towards

  • Local Irish language courses
  • Gaeltacht colleges
  • Intensive Irish language courses
  • Third-level courses

taking place in the upcoming year 1 April – 31 March.

Opening date: Monday 11 March 2019

Applications can be downloaded below from newrymournedown.org/gaeilge or can be collected from Reception in Council Offices, Monaghan Row, Newry or Downshire Civic Centre, Downpatrick.

Completed application forms can be submitted at the above mentioned offices.

For further information on the application process please contact The Irish Language Unit: gaeilge@nmandd.org

Downloads
  • foirm iarratais agus treoirnta
  • application form and guidelines