Home Telephone Location New Telephone Numbers
logo

Google Translate is not 100% accurate

Draft Corporate Plan 2024-2027

Tá barúlacha ón phobal á lorg ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin ar Dhréachtphlean Corparáideach 2024-2027

Ag tógáil ar an dul chun cinn agus an méid atá bainte amach ag an Chomhairle sna chéad ocht mbliana, leagann sé amach ár gcuspóirí straitéiseacha agus ár bpríomhghníomhartha; léiríonn sé ár ngealltanas ceannaireacht fhorásach a sholáthar agus seirbhísí poiblí ar ardchaighdeán agus ar an luach is fearr a chur ar fáil.

Tá an Dréachtphlean Corparáideach ar fáil tríd an nasc seo: 

https://www.newrymournedown.org/media/uploads/draft_nmd_corporate_plan_2024-2027.pdf

(Seo an Dréachtphlean Corparáideach; cuirfear an leagan deiridh den Phlean Corparáideach 2024-27 ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla)

Aischothú

Brúigh an nasc seo a leanas le teacht ar an tsuirbhé ar líne: https://forms.office.com/e/QqYe3Xmft2

Druidfear an tréimhse chomhairliúcháin ag meán lae, Dé hAoine 31 Bealtaine 2024.

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le: corporatepolicy@nmandd.org


Newry, Mourne and Down District Council is inviting views on its draft Corporate Plan 2024-2027

Building upon the progress and achievements of our first eight years, it sets out our strategic objectives and key actions and is our commitment to provide progressive leadership and deliver high quality and best value public services.

The draft Corporate Plan can be accessed from the following link: 

https://www.newrymournedown.org/media/uploads/draft_nmd_corporate_plan_2024-2027.pdf

(This is the draft Corporate Plan; Council’s finalised Corporate Plan 2024-2027 will be available in both Irish and English)

Provide Feedback

Please click here to access the online survey: https://forms.office.com/e/QqYe3Xmft2

Consultation will close on Friday 31 May 2024 at 12 noon.

For further information contact: corporatepolicy@nmandd.org