Home Telephone Location New Telephone Numbers
logo

Google Translate is not 100% accurate

Scéim Sparánachta na Gaeilge

Scéim Sparánachta Na Gaeilge 2020/2021

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin do sparánacht chun cuidiú le costais ar chúrsaí Gaeilge mar atá breactha thíos:

•Cúrsaí Áitiúla Gaeilge
•Cúrsaí Gaeltachta
•Dianchúrsaí Gaeilge

A bheas ar siúl sa dhá thréimhse thíosluaite:

Tréimhse 1: 3 Lúnasa 2020 – 30 Meán Fomhair 2020
Tréimhse 2: 1 Deireadh Fómhair 2020 – 31 Márta 2021

Dáta oscailte: Déardaoin 6 Lúnasa 2020
Ní ghlacfar le hiarratas roimh an dáta oscailte.
Is féidir foirm iarratais a íoslódáil anseo 
Ní mór iarratais comhlánaithe a chur trí ríomhphost go: gaeilge@nmandd.org 

NÓ a seoladh sa phost go:

Aonad na Gaeilge 
Oifig an Iúir 
Teach Uí Ágáin 
Rae Mhuineacháin 
An tIúr 
BT35 8DJ 

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an phróiseas iarratais déan teagmháil le hAonad na Gaeilge: gaeilge@nmandd.org 

 

Irish Language Bursary Scheme 2020/2021

Newry, Mourne and Down District Council invites applications for bursaries towards 
•Local Irish Language Courses
•Gaeltacht Colleges
•Intensive Irish Language Courses

Taking place in:

Period 1: 3 August 2020 – 30 September 2020
Period 2: 1 October 2020 – 31 March 2021

Opening date: Thursday 6 August 2020
No applications will be accepted prior to the opening date.
Applications can be downloaded here  
Completed application forms can be submitted to: gaeilge@nmandd.org   

OR by post to: 

Irish Language Unit 
Newry Office 
O’Hagan House 
Monaghan Row 
Newry 
BT35 8DJ 


For further information on the application process please contact The Irish Language Unit: gaeilge@nmandd.org